170,000 149,000

✔ Malware Scanner- chứng minh tỷ lệ phát hiện
✔ Advisor Advisor- hiển thị các chương trình có thể làm rò rỉ thông tin cá nhân của bạn.
✔ Web Security- bảo vệ thời gian thực cho các trình duyệt Chrome và trình duyệt mặc định của Android
✔ Anti- Theft- Khóa, theo dõi và xóa điện thoại của bạn từ thiết bị khác có kết nối internet.
✔ App Lock- khóa các ứng dụng nhạy cảm của bạn với một mã PIN
✔ WearON– Mở rộng Bitdefender Mobile Security cho đến đồng hồ thông minh.

Mã: BIT_ANDROID Danh mục: ,